Om “geniB@ren”

geni3

GeniB@ren, der blev til Superbrugere, Mediepatruljer eller som vi kalder dem lokalt på GVS: IT-tilsynsførere. 

  1. Om geniB@ren /Mediepatruljerne  – som opstod  for ca. 4 år siden som et initiativ fra en gruppe elever, der gerne ville hjælpe til med det tekniske IT- tilsyn. De kom i deres pauser og hjalp med at flytte rundt på computerne, når der var nedbrud, med opdateringer, med installation af programmer, udpakning og opstilling af nyt udstyr, rettelser af småfejl i klasserne og formatering og fjernelse af virus på lærernes pc-er. De blev stadig dygtigere og gjorde en forskel for den daglige it-drift og for tilliden blandt lærerne til brugen af it i undervisningen.
  1. Om elevernes faglige udvikling – elever der deltager i arbejdet med vedligeholdelse af it får viden ved at opleve hvordan maskinerne virker, men de oplever også hvordan det at lære fungerer og deltager gerne i didaktiske diskussioner om læring. De omgås voksne, der vægter læring højt og tager ofte mere ansvar for deres egen læring ved at møde denne holdning. De udvikler en teknisk snilde, der gør dem til eftertragtede partnere i gruppearbejde.
  2. Om elevernes personlige udvikling – ved at arbejde med it-driften øges selvtilliden gennem påskønnelse fra mange lærere og skolens ledelse. I elevgruppen er der først nogen undren, men denne vender til respekt, og eleven oplever at være den, der bliver betroet opgaver og møder forventning om at ’kunne noget’. Interessen for skolen vokser, fravær mindskes, accept /respekt fra andre elever stiger, eleven selv oplever tilfredsstillelse ved at udføre et ’arbejde’ i skoletiden – ingen elever kan lide at kede sig. På skolen har vi haft eksempler på, at elever er kommet i gang med udvikling af programmer til brug på skolen, og faktisk i 9.klasse var på niveau med datalogistuderende. De fik praktikplads i et softwarefirma – i  et helt år!  (De er med i vores oplæg ”Slip dem løs!”)
  3. Om inklusion af elever med særlige behov i arbejdet i geniB@ren/som Superbruger – elever der af den ene eller anden grund ikke helt falder til i skolens system har ofte her fundet en plads. I begyndelsen ved at hjælpe til med enkle ting og senere ved mere komplicerede opgaver med it. Det at have et alternativt sted at være i frikvarterer, der kan byde på oplevelser af at blive valgt fra eller overset af andre gør, at det er rarere at være i skolen. Når man så desuden deltager i ’sjove’ aktiviteter som at checke logins, holde orden på pc-erne, identificering af fejl, opdatere og installere programmer, så skynder man sig i skole hver dag. Sociale omgangsformer pga aldersforskel og klassetrin blandt Superbrugerne er bygget på elevernes egne præmisser med respekt for den enkeltes interesse. Elever har her ret og mulighed for at være ’skæve’ på deres egen måde uden at det kommenteres. Det ligger i luften og er velset, at man har en speciel interesse for et område – gerne på expertniveau – Android, Iphone, musik, sikkerhed. Både elever med særlige behov og med særlige forudsætninger fra forskellige klasser kan finde et fristed og deltage i aktiviteter, som udvikler dem og styrker deres selvtillid.

 Om Mediepatruljeordning og “geniB@ren”

For ca 2 år siden blev arbejdet i geniB@ren for meget. Der var simpelthen for meget at lave i frikvartererne. Vi indførte så Mediepatruljer i hver klasse – 2 elever blev valgt af klasselæreren. Der var mange, der gerne ville, de havde jo set geniB@ren i funktion.

Mediepatruljerne samles nu ca. en gang om måneden med en aktuel dagsorden f.eks. lige nu om årets nye digitale læremidler og forskellene på de gamle og de nye SmartBoards.

På møderne deles også viden i højt tempo, alt om telefoner, tablets, programmer og spil, spil, spil..

Mediepatruljerne opfatter sig selv som en klasse og finder sammen på tværs af alder og klassetrin med den fælles interesse – IT!!!

Mediepatruljerne i alle klasser (i år er  0. og 1.klasse med) blev indført af nød, men med det fokus, der kom på den enkelte elev, med den udvikling af kompetencer, som eleverne opnåede, ser vi nu at det styrker eleven at deltage som Mediepatrulje. At blive rost, få tak fra lærere og kammerater giver selvtillid, og det betyder noget for alle i klassen, at det at være ”god til IT”, er noget, der er vigtigt for at lære.

Samtidig er det af stor betydning for lærerne, der har en højre hånd til at starte computeren mens der råbes op, google’ et eller andet midt i timen, logge ind på et digitalt læremiddel eller som ved, hvordan man tilføjer farveprinteren. I det daglige kan læreren indtage rollen som konsulent og behøver ikke at sætte sig ind i alle detaljer i et program – det gør Mediepatruljerne, og de viser gerne hvad de kan!

Pædagogiske plusser ved Mediepatruljeordningen

  1. Deltagelse og ansvar
  2. Udvikling af kompetencer
  3. Respekt og anerkendelse
  4. Vidensdeling
  5. Betydning for elevernes holdning til at gå i skole
Advertisements

One response to “Om “geniB@ren”

  1. Pingback: Penalnet » Tarzanbørn – Grøndalsvænge rykker igen!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s