2. Kom i gang med IT helt fra skolestart og fortsæt !!

Sofie           EEL12

Som et forsøg reserverede vi IT-lokalet til alle klasser i indskolingen i 2 timer hver uge. Der var ofte nogen, der mente, at det var vanskeligt at få plads i lokalet og andre, der ikke hver gang havde tænkt IT ind i deres forløb med klassen.

Reservationerne lød som et meget forsigtigt tiltag, men det viste sig at have stor virkning, og kombineret med elev-til-elev-læring er det blevet en effektiv IT-indsats uden at bruge ekstra resurser.

1. FASE:

Som det første blev denne besked sendt rundt til kollegerne i indskolingen med et skema fra Intra til reservationer i datalokalet:

Kære kolleger!

Skriv heri hvornår I vil bruge datalokalet med jeres klasse !

Til 1., 2. og 3. klasse -> 2 lektioner hver uge!

– 0. klasse hver anden uge – f. eks. 0.u = ulige uger , 0.v = lige uger!

OBS  –  M-klasserne har lokalet hveranden mandag hele året!

2. FASE:

Klasserne fordelte sig , så det passede med 2 – lærertimer eller lign. De fik så tilbud om at få assistance fra en mellemtrinsklasse, der havde tid til at komme og lære fra sig eller i nogle tilfælde en klasse, der havde vikar. De yngste klasser kommer hurtigt i gang, når de har hver sin ‘lærer’, og alle oplever, at de lærer sammen med andre.

3. FASE.: Ordningen blev evalueret inden efterårsferien, og det blev aftalt at fortsætte til jul for derefter at give plads til terminsprøver og lign. og så tage den op igen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s